Talmastraat 9  •  Hardinxveld-Giessendam
0184 - 612 570 info@deparel.nl contact home
Disclaimer

De website www.deparel.nl is eigendom van zalencentrum De Parel. De website wordt uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik ter beschikking gesteld. Al het overige gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van De Parel. De Parel behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor. De Parel heeft de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het tot stand komen van de website. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is niet mogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Bijdragen aan de website door derden en verwijzingen van of naar derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van De Parel. Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico.

De Parel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website.

De Parel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden.

De Parel is niet verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten die zijn aangegaan naar aanleiding van of door tussenkomst van De Parel.

De Parel behoudt zich het recht voor de door derden aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Nettiquette.

Wijzigingen
De Parel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor het beleid van De Parel op de website.

Bezwaren
Heeft u bezwaar tegen een onderwerp en/of de getoonde afbeelding of heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u dat kenbaar maken aan de redactie info@deparel.nl.

® 2020 Zalencentrum De Parel