Talmastraat 9  •  Hardinxveld-Giessendam
0184 - 612 570 info@deparel.nl contact home
Privacy statement

Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9 te Hardinxveld Giessendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55482104, verder te noemen De Parel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Er kan contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming via info@deparel.nl of via telefoonnummer 0184 612 570.

De Parel verzamelt en bewaart de volgende gegevens:
Bij een offerte / informatie / reserveringsaanvraag voor de huur van een van onze zalen: naam, mailadres, telefoonnummer en eventuele andere bedrijfs-/contactgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om u van informatie te kunnen voorzien.

Bij een boeking van een van onze zalen: naam, factuuradres, mailadres, telefoonnummer. Met deze informatie kunnen de we administratieve afhandeling in orde maken.

Bij het bezoek aan onze website: het surfgedrag op onze pagina en informatie over de pagina’s die bezocht worden. Deze informatie is volledig anoniem en helpt ons bij het realiseren van een gebruiksvriendelijke website.

Uw mailadres kunnen we gebruiken voor het sturen van een passende nieuwsbrief waarmee we u vergelijkbare diensten voorstellen als die u bij ons afgenomen heeft. U kunt zich ten allen tijde afmelden van de nieuwsbrief.

De Parel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

De Parel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Met die bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft.

Bij het gebruik van onze website www.deparel.nl worden cookies geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak bij het gebruik van onze site. Deze cookies zijn volledig anoniem. In uw internetbrowser kunt u de instelling wijzigen waardoor er geen cookies meer opgeslagen worden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Parel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deparel.nl

Wij wijzen u erop dat het mogelijk is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Parel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@deparel.nl.

® 2020 Zalencentrum De Parel